Klimakterium

Klimakterium
Pacientky blížící se ke klimakteriu, tedy k období omezené hormonální aktivity a vynechání menstruačních cyklů mají celou řadu průvodních obtíží, se kterými je třeba pomoci.


Velmi často se objevují projevy jako noční pocení, pocity návalů tepla, mohou být bolesti hlavy. Vše souvisí se snižující se hormonální aktivitou vaječníků a s tím související snahou organismu pomocí řídících hormonů zvýšit hormonální produkci vaječníků. S každou pacientkou je třeba projít její konkrétní příznaky a potíže. V úvodu léčby se většinou snažíme doporučit nějakou variantu fytoestrogenů (tedy rostlinná analoga přirozených hormonů). Při výraznějších obtížích a jejich špatném snášení můžeme sáhnout k HRT (hormonální substituční léčbě), tedy přímému doplnění chybějících estrogenních hormonů.


Navštívit ordinaci

Gynekologická ordinace v Žacléři
Navštivte gynekologickou ambulanci


Více o ordinaci


Gynekologická ordinace v Žacléři
Přijímáme nové pacientky


Více o ordinaci